0
  • Promotion
  • Promotion
  • Promotion
  • Promotion
  • Promotion

Date: 07-08-2013 Views: 5769
ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อสินค้า " ผลิตภัณฑ์สำหรับคาร์แคร์ " มีขั้นตอนและวิธีการง่ายๆ 6 ขั้นตอนดังนี้
จะมีสินค้าในหมวดหลายอย่าง และเมื่อท่านพบสินค้าที่ต้องการแล้ว
ให้คลิกที่ปุ่ม " Detail "
เข้ามาแล้วจะพบรายละเอียดของสินค้า และภาพสินค้า
และคลิก " Add to cart " หากท่านต้องการซื้อ
*หมายเหตุ สินค้าบางประเภทจะมีสินค้าย่อย ต้องเลือกรายการสินค้าก่อน
จะบบสินค้าที่ท่านเลือกชื้ออยู่ในตะกร้าสินค้า
ท่านสามารถลบสินค้าที่ไม่ต้องการออกจากตะกร้าสินค้าได้ด้วยการกดที่รูปตัว x
หรือหากต้องการเพิ่มจำนวนชิ้นสินค้า ก็สามารถพิมพ์จำนวนที่ท่านต้องการ
ลงไปในช่อง " จำนวน " สีส้ม จากนั้น คลิก " สั่งซื้อสินค้า "
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสั่งซื้อให้ครบถ้วน และคลิก " ส่งคำสั่งซื้อ "
เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
ให้ท่านไปตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อสินค้า ได้ที่ E-mail ของท่าน
ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ จากนั้นให้ติดต่อกลับมาที่เราเพื่อทำการยื่นยัน
การสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าต่อไป


เพื่อการแสดงผลที่ดี ควรอัพเดท Browser เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

Hotline 3Q Solution CO.,LTD.
สายด่วน : 089-895-8408 Office 0-2887-3238-40 Fax. 0-2887-3237

Copyright©2020 3qsolution.com